Onderzoeksteam

Ons team

De Vlaamse studie en het deelproject Generatie 3.0 worden uitgevoerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland. Ontmoet hier het enthousiaste team dat dit onderzoek mogelijk maakt.

Peter PrinziePeter Prinzie, de founding father van de Vlaamse Studie naar Opvoeding, Persoonlijkheid en Ontwikkeling, promoveerde in 2002 aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Van 2003 tot 2006 was hij als universitair docent verbonden aan de Universiteit Leiden. Van 2006 tot 2014 was hij universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Sinds oktober 2014 is hij hoogleraar orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is ook covoorzitter en onderzoeksdirecteur van het Department of Education, Psychology & Child Studies.


Peter Prinzie doet vooral onderzoek naar determinanten van opvoeding en ontwikkeling. Hij is auteur en medeauteur van meer dan 100 (inter)nationale publicaties.

Het huidige team

Rianne Kok


Rianne Kok is in maart 2013 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Zij is sinds maart 2015 werkzaam als universitair docent Orthopedagogiek bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.


In haar onderzoek richt zij zich op de vraag hoe jonge kinderen leren omgaan met hun gevoelens en leren om te luisteren naar hun ouders of leerkrachten. Zij onderzoekt hiervoor het samenspel tussen opvoeding en kenmerken van het kind zelf (bv. temperament), bij zowel normaal ontwikkelende kinderen als bij kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. 

Nicole Lucassen


Nicole Lucassen is in 2013 gepromoveerd aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Psychologie en werkt sinds de verdediging van haar proefschrift getiteld “Do fathers matter?” als universitair docent en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


Ook in haar huidige onderzoek bestudeert Nicole de rol van vaders in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Amaranta de Haan


Amaranta de Haan is in 2011 gepromoveerd aan Universiteit Utrecht, en nu werkzaam als Universitair Docent bij de Erasmus Universiteit.


In haar onderzoek richt zij zich op de beschrijving en verklaring van de ontwikkeling in agressief en regeloverschrijdend gedrag van jongens en meisjes, tijdens de kindertijd en adolescentie. De verklarende factoren waar zij zich op focust zijn persoonlijkheidskenmerken van ouders en kinderen, en opvoedgedrag van moeders en vaders.

Ank Ringoot


Ank Ringoot is in juni 2015 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is sinds september 2016 universitair docent ortho- en gezinspedagogiek aan het 'Department of Psychology, Education and Child Studies'.


In haar onderzoek richt Ank Ringoot zich op de rol van opvoeding en welbevinden van vaders en moeders op de ontwikkeling van probleemgedrag van kinderen.

Daphne van de BongardtDaphne van de Bongardt is gepromoveerd in 2015 aan de Universiteit Utrecht. Nu is zij werkzaam als universitair docent en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


In haar onderzoek focust Daphne zich op de romantische en seksuele ontwikkeling van jongeren en de link met sociale context factoren, zoals opvoeding, relaties met leeftijdgenoten, seksuele voorlichting op scholen, en media.

Willemijn van EldikWillemijn van Eldik is in 2015 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht als ontwikkelingspsycholoog. Ze is nu werkzaam als promovendus op de afdeling Ortho- en Gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.


Willemijn richt zich in haar onderzoek vooral op de rol van de kwaliteit van de ouderlijke partnerrelatie op het welzijn van het kind en het bredere gezinsfunctioneren.

Donna de MaatDonna de Maat is in 2017 afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Utrecht. Nu promoveert ze aan de Erasmus Universiteit bij de afdeling Ortho- en Gezinspedagogiek en de afdeling Klinische Psychologie.


Donna richt zicht in haar onderzoek op de impact van vroege stress op de latere ontwikkeling van kinderen. Ook onderzoekt zij waarom sommige kinderen wel en andere kinderen geen problemen ontwikkelen, nadat zij een stressvolle gebeurtenis hebben meegemaakt.

Marike Deutz


Marike Deutz is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Zij is nu werkzaam als Universitair Docent bij de Erasmus Universiteit. Daarnaast werkt ze als orthopedagoog in een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.


In haar onderzoek richt Marike zich op de samenhang tussen gedrags- en emotionele problemen en hoe deze zich vanaf jonge leeftijd ontwikkelen.

Ildeniz Arslanİldeniz Arslan heeft in 2016 de onderzoeksmaster “Developmental Psychopathology in Education and Child Studies” afgerond aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt ze als promovendus op de afdeling Ortho- en Gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.


Binnen haar onderzoek focust İldeniz zich op de vraag of er in de vroege kindertijd al factoren zijn (zoals gedrag en persoonlijkheid) die een indicatie kunnen geven van hoe iemand in de volwassenheid zal functioneren.

Winneke van der SchuurWinneke van der Schuur is gepromoveerd in 2018 aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2017 is zij werkzaam als universitair docent Gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


In het verlengde van haar promotieonderzoek 'Jongleren met media: de gevolgen van media multitasking op de ontwikkeling van adolescenten' gaat haar onderzoek in op het begrijpen van mediagebruik onder jongeren en de mogelijke positieve en negatieve effecten van mediagebruik op verschillende ontwikkelingsdomeinen, zoals slaap, aandacht en welzijn.

CONTACTGEGEVENS

  Erasmus Universiteit Rotterdam

info@fsppd.be