Deelnemers

Deelnemers

Doel van de Vlaamse Studie

 

De Vlaamse studie is een langlopend, grootschalig onderzoek naar opvoeding, persoonlijkheid en ontwikkeling. Het onderzoek focust op drie hoofdvragen:

 

  • In welke mate voorspellen persoonlijkheid en opvoedgedrag van ouders het welzijn, het gedrag en de gezondheid van jongeren op latere leeftijd?

 

  • Hoe beïnvloeden kenmerken van ouders en kinderen het opvoedgedrag van ouders?

 

  • Hoe ontwikkelt persoonlijkheid zich van de vroege kindertijd tot in de jong volwassenheid?

 

Vanaf de kindertijd maken mensen grote veranderingen mee, zowel fysiek als psychisch. Maar ook de sociale omgeving waarin ze zich bevinden verandert aanzienlijk. Waarom ben jij wie je bent? Is dat omwille van jouw opvoeding of omwille van jouw karakter? En hoe beïnvloeden unieke kenmerken de verdere ontwikkeling?

Wat maakt bijvoorbeeld dat de overgang naar de adolescentie of naar de jongvolwassenheid meer of minder succesvol verloopt?

 

Meer kennis over de ontwikkeling van jongeren en de factoren die hieraan bijdragen is nodig om deze verschillende ontwikkelingen doorheen de levensloop in kaart te kunnen brengen.

Kenmerken

 

De Vlaamse Studie is uniek vanwege de duur en de breedte van het onderzoek. Een aantal kenmerken van de studie zijn:

 

  • Gestart in 1999.

 

  • Begonnen met 684 gezinnen.

 

  • Deelnemers uit alle Vlaamse provincies.

 

  • 8 metingen zijn succesvol afgerond. Zie de tijdsbalk hieronder (klik er op voor een vergroting van de afbeelding).

 

  • Meerdere informanten hebben vragenlijsten ingevuld: moeders, vaders, leerkrachten, en de jongeren zelf.

 

  • Bij meer dan 200 gezinnen hebben video-observaties plaatsgevonden.

 

  • Centrale onderwerpen die bestudeerd zijn zijn: persoonlijkheid, opvoeding, gedrag en welbevinden, vriendschappen, gezondheid en identiteit. Daarnaast zijn omgevingsfactoren gemeten. Zie de figuur hiernaast (klik erop voor een vergroting van de afbeelding).

Meetmomenten

 

Eind 2015 is de achtste meting van de Vlaamse studie afgerond. Ook deze keer is er weer in grote getale gereageerd: 185 mannen en 223 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 21,5 jaar hebben meegedaan. Dat zo veel jong volwassenen nog deelnemen is uniek!

 

We hebben jullie deze meting weer gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Wij waren geïnteresseerd te weten hoe het met jullie gaat. Klik op de nieuwsbrief hiernaast om een kort overzicht te zien van de woon- en werk situatie van de deelnemers en hun tevredenheid op verschillende levensgebieden.

 

 

Input gevraagd!

Omdat jullie de ervaringsdeskundigen zijn van de Vlaamse studie, staan we altijd open voor input. Heb jij tips of een opmerking voor ons? Heb je concrete vragen of verwachtingen?

 

Laat ons dit gerust weten door het contactformulier hieronder in te vullen of te e-mailen naar: info@fsppd.be.

 
 
 

CONTACTGEGEVENS

Erasmus Universiteit Rotterdam